ευαής

ευαής
εὐαής, -ές (Α)
1. ευάερος, δροσερός
2. (για άνεμο) αυτός που πνέει ευνοϊκά, ο ούριος
3. ευνοϊκός, ευμενής, ωφέλιμος, ευχάριστος (και με επιρρ. σημ.) («Ὕπνε... εὐαὲς ἡμῑν ἔλθοις», Σοφ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -αής (< άημι «φυσώ»), πρβλ. δυσ-αής, υπερ-αής. Το μακρό οφείλεται ή σε λειτουργία τού νόμου «της εκτάσεως εν συνθέσει» ή σε μετρικούς λόγους].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • εὐαής — εὐᾱής , εὐαής well ventilated masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαεῖ — εὐᾱεῖ , εὐαής well ventilated masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) εὐᾱεῖ , εὐαής well ventilated masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαεῖς — εὐᾱεῖς , εὐαής well ventilated masc/fem acc pl εὐᾱεῖς , εὐαής well ventilated masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαές — εὐᾱές , εὐαής well ventilated masc/fem voc sg εὐᾱές , εὐαής well ventilated neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ευάεια — εὐάεια, ἡ (Α) [ευαής] δροσερός, καθαρός, υγιεινός αέρας …   Dictionary of Greek

  • ευαδής — εὐαδής, ές (Α) 1. (κατά τον Ησύχ.) «εὐήνεμος, οἱ δὲ εὐαής 2. (το ουδ.) εὐαές (κατά τον Ησύχ.) «εὔπνουν» …   Dictionary of Greek

  • εὐαέι — εὐᾱέϊ , εὐαής well ventilated dat sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαέσσιν — εὐᾱέσσιν , εὐαής well ventilated masc/fem/neut dat pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαέων — εὐᾱέων , εὐαής well ventilated masc/fem/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εὐαίων — εὐᾱίων , εὐαής well ventilated masc/fem/neut gen pl (doric) εὐαίων happy in life masc/fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”